4-24
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก กรมชลประทาน
EASTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

ปริมาณตะกอนเฉลี่ยรายปีต่อพื้นที่รับน้ำ ลุ่มน้ำภาคตะวันออก ปี 2561

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด ดาวน์โหลด
1
Kgt.9
คลองพระสทึง เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
2
Kgt.12
คลองพระปรง บ้านแก้ง เมือง สระแก้ว
3
Kgt.13A
คลองพระปรง บ้านโนนสุขภูมิ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
4
Kgt.14
คลองยาง บ้านทุ่งแฝก นาดี ปราจีนบุรี
5 Kgt.42 คลองพระสทึง บ้านท่าระพา เมือง สระแก้ว
6
Ny.3
คลองบ้านนาตอนล่าง บ้านป่าขะ บ้านนา นครนายก
7
Ny.4
คลองสมอปูน น้ำตกเหวนรก เมือง ปราจีนบุรี
8
Ny.6
คลองบ้านนา บ้านชะอม แก่งคอย สระบุรี
9
Z.10
คลองใหญ่ บ้านศรีบัวทอง เขาสมิง ตราด
10
Z.11
คลองประแสร์ บ้านเขาจิก แกลง ระยอง
11
Z.13
แม่น้ำจันทบุรี บ้านปึก มะขาม จันทบุรี
12
Z.14
คลองพยาธิ บ้านฉมัน มะขาม จันทบุรี
13
Z.18
คลองโพล้ บ้านซำฆ้อ เขาชะเมา ระยอง
14
Z.21
คลองหินดาด บ้านโป่งโรงเซ็น มะขาม จันทบุรี
15
Z.30
คลองสะตอ บ้านหนองบัว เขาสมิง ตราด
16
Z.45
คลองแอ่ง บ้านคอแล บ่อไร่ ตราด
17
Z.63
คลองวังสวน บ้านประแกต แก่งหางแมว จันทบุรี
18
Z.64
แม่น้ำจันทบุรี บ้านท่าหลวง มะขาม จันทบุรี

ปริมาณตะกอนเฉลี่ยรายปีต่อพื้นที่รับน้ำ ลุ่มน้ำภาคตะวันออก ปี 2560

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
1
Kgt.9
คลองพระสทึง เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
2
Kgt.12
คลองพระปรง บ้านแก้ง เมือง สระแก้ว
3
Kgt.13A
คลองพระปรง บ้านโนนสุขภูมิ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
4
Kgt.14
คลองยาง บ้านทุ่งแฝก นาดี ปราจีนบุรี
5 Kgt.42 คลองพระสทึง บ้านท่าระพา เมือง สระแก้ว
6
Ny.3
คลองบ้านนาตอนล่าง บ้านป่าขะ บ้านนา นครนายก
7
Ny.4
คลองสมอปูน น้ำตกเหวนรก เมือง ปราจีนบุรี
8
Ny.6
คลองบ้านนา บ้านชะอม แก่งคอย สระบุรี
9
Z.10
คลองใหญ่ บ้านศรีบัวทอง เขาสมิง ตราด
10
Z.11
คลองประแสร์ บ้านเขาจิก แกลง ระยอง
11
Z.13
แม่น้ำจันทบุรี บ้านปึก มะขาม จันทบุรี
12
Z.14
คลองพยาธิ บ้านฉมัน มะขาม จันทบุรี
13
Z.18
คลองโพล้ บ้านซำฆ้อ เขาชะเมา ระยอง
14
Z.21
คลองหินดาด บ้านโป่งโรงเซ็น มะขาม จันทบุรี
15
Z.30
คลองสะตอ บ้านหนองบัว เขาสมิง ตราด
16
Z.45
คลองแอ่ง บ้านคอแล บ่อไร่ ตราด

ปริมาณตะกอนเฉลี่ยรายปีต่อพื้นที่รับน้ำ ลุ่มน้ำภาคตะวันออก ปี 2559

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
1
Kgt.9
คลองพระสทึง เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
2
Kgt.12
คลองพระปรง บ้านแก้ง เมือง สระแก้ว
3
Kgt.13A
คลองพระปรง บ้านโนนสุขภูมิ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
4
Kgt.14
คลองยาง บ้านทุ่งแฝก นาดี ปราจีนบุรี
5 Kgt.42 คลองพระสทึง บ้านท่าระพา เมือง สระแก้ว
6
Ny.3
คลองบ้านนาตอนล่าง บ้านป่าขะ บ้านนา นครนายก
7
Ny.4
คลองสมอปูน น้ำตกเหวนรก เมือง ปราจีนบุรี
8
Ny.6
คลองบ้านนา บ้านชะอม แก่งคอย สระบุรี
9
Z.10
คลองใหญ่ บ้านศรีบัวทอง เขาสมิง ตราด
10
Z.11
คลองประแสร์ บ้านเขาจิก แกลง ระยอง
11
Z.13
แม่น้ำจันทบุรี บ้านปึก มะขาม จันทบุรี
12
Z.14
คลองพยาธิ บ้านฉมัน มะขาม จันทบุรี
13
Z.18
คลองโพล้ บ้านซำฆ้อ เขาชะเมา ระยอง
14
Z.21
คลองหินดาด บ้านโป่งโรงเซ็น มะขาม จันทบุรี
15
Z.30
คลองสะตอ บ้านหนองบัว เขาสมิง ตราด
16
Z.42
คลองปากเกร็ด บ้านปากเกร็ด แก่งหางแมว จันทบุรี
17
Z.45
คลองแอ่ง บ้านคอแล บ่อไร่ ตราด

ปริมาณตะกอนเฉลี่ยรายปีต่อพื้นที่รับน้ำ ลุ่มน้ำภาคตะวันออก ปี 2558

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
1
Kgt.9
คลองพระสทึง เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
2
Kgt.12
คลองพระปรง บ้านแก้ง เมือง สระแก้ว
3
Kgt.13A
คลองพระปรง บ้านโนนสุขภูมิ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
4
Kgt.14
คลองยาง บ้านทุ่งแฝก นาดี ปราจีนบุรี
5 Kgt.42 คลองพระสทึง บ้านท่าระพา เมือง สระแก้ว
6
Ny.3
คลองบ้านนาตอนล่าง บ้านป่าขะ บ้านนา นครนายก
7
Ny.4
คลองสมอปูน น้ำตกเหวนรก เมือง ปราจีนบุรี
8
Ny.6
คลองบ้านนา บ้านชะอม แก่งคอย สระบุรี
9
Z.10
คลองใหญ่ บ้านศรีบัวทอง เขาสมิง ตราด
10
Z.11
คลองประแสร์ บ้านเขาจิก แกลง ระยอง
11
Z.13
แม่น้ำจันทบุรี บ้านปึก มะขาม จันทบุรี
12
Z.14
คลองพยาธิ บ้านฉมัน มะขาม จันทบุรี
13
Z.18
คลองโพล้ บ้านซำฆ้อ เขาชะเมา ระยอง
14
Z.21
คลองหินดาด บ้านโป่งโรงเซ็น มะขาม จันทบุรี
15
Z.30
คลองสะตอ บ้านหนองบัว เขาสมิง ตราด
16
Z.42
คลองปากเกร็ด บ้านปากเกร็ด แก่งหางแมว จันทบุรี
17
Z.45
คลองแอ่ง บ้านคอแล บ่อไร่ ตราด

ปริมาณตะกอนเฉลี่ยรายปีต่อพื้นที่รับน้ำ ลุ่มน้ำภาคตะวันออก ปี 2557

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
1
Kgt.9
คลองพระสทึง เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
2
Kgt.12
คลองพระปรง บ้านแก้ง เมือง สระแก้ว
3
Kgt.13A
คลองพระปรง บ้านโนนสุขภูมิ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
4
Kgt.14
คลองยาง บ้านทุ่งแฝก นาดี ปราจีนบุรี
5 Kgt.42 คลองพระสทึง บ้านท่าระพา เมือง สระแก้ว
6
Ny.3
คลองบ้านนาตอนล่าง บ้านป่าขะ บ้านนา นครนายก
7
Ny.4
คลองสมอปูน น้ำตกเหวนรก เมือง ปราจีนบุรี
8
Ny.6
คลองบ้านนา บ้านชะอม แก่งคอย สระบุรี
9
Z.10
คลองใหญ่ บ้านศรีบัวทอง เขาสมิง ตราด
10
Z.11
คลองประแสร์ บ้านเขาจิก แกลง ระยอง
11
Z.13
แม่น้ำจันทบุรี บ้านปึก มะขาม จันทบุรี
12
Z.14
คลองพยาธิ บ้านฉมัน มะขาม จันทบุรี
13
Z.18
คลองโพล้ บ้านซำฆ้อ เขาชะเมา ระยอง
14
Z.30
คลองสะตอ บ้านหนองบัว เขาสมิง ตราด
15
Z.42
คลองปากเกร็ด บ้านปากเกร็ด แก่งหางแมว จันทบุรี
16
Z.45
คลองแอ่ง บ้านคอแล บ่อไร่ ตราด

ปริมาณตะกอนเฉลี่ยรายปีต่อพื้นที่รับน้ำ ลุ่มน้ำภาคตะวันออก ปี 2556

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
1
Kgt.9
คลองพระสทึง เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
2
Kgt.12
คลองพระปรง บ้านแก้ง เมือง สระแก้ว
3
Kgt.13A
คลองพระปรง บ้านโนนสุขภูมิ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
4
Kgt.14
คลองยาง บ้านทุ่งแฝก นาดี ปราจีนบุรี
5 Kgt.42 คลองพระสทึง บ้านท่าระพา เมือง สระแก้ว
6
Ny.3
คลองบ้านนาตอนล่าง บ้านป่าขะ บ้านนา นครนายก
7
Ny.4
คลองสมอปูน น้ำตกเหวนรก เมือง ปราจีนบุรี
8
Ny.6
คลองบ้านนา บ้านชะอม แก่งคอย สระบุรี
9
Z.10
คลองใหญ่ บ้านศรีบัวทอง เขาสมิง ตราด
10
Z.11
คลองประแสร์ บ้านเขาจิก แกลง ระยอง
11
Z.13
แม่น้ำจันทบุรี บ้านปึก มะขาม จันทบุรี
12
Z.14
คลองพยาธิ บ้านฉมัน มะขาม จันทบุรี
13
Z.18
คลองโพล้ บ้านซำฆ้อ เขาชะเมา ระยอง
14
Z.21
คลองหินดาด บ้านโป่งโรงเซ็น มะขาม จันทบุรี
15
Z.30
คลองสะตอ บ้านหนองบัว เขาสมิง ตราด
16
Z.42
คลองปากเกร็ด บ้านปากเกร็ด แก่งหางแมว จันทบุรี
17
Z.45
คลองแอ่ง บ้านคอแล บ่อไร่ ตราด