4-23
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก กรมชลประทาน
EASTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

ข้อมูลปริมาณตะกอนแขวนลอยรายเดือน ลุ่มน้ำภาคตะวันออก

 

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
1
Kgt.9
คลองพระสทึง เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
2
Kgt.12
คลองพระปรง บ้านแก้ง เมือง สระแก้ว
3
Kgt.13A
คลองพระปรง บ้านโนนสุขภูมิ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
4
Kgt.14
คลองยาง บ้านทุ่งแฝก นาดี ปราจีนบุรี
5 Kgt.42 คลองพระสทึง บ้านท่าระพา เมือง สระแก้ว
6
Ny.1B
แม่น้ำนครนายก บ้านเขานางบวช เมือง นครนายก
7
Ny.3
คลองบ้านนาตอนล่าง บ้านป่าขะ บ้านนา นครนายก
8
Ny.4
คลองสมอปูน น้ำตกเหวนรก เมือง ปราจีนบุรี
9
Ny.6
คลองบ้านนา บ้านชะอม แก่งคอย สระบุรี
10
Z.10
คลองใหญ่ บ้านศรีบัวทอง เขาสมิง ตราด
11
Z.11
คลองประแสร์ บ้านเขาจิก แกลง ระยอง
12
Z.13
แม่น้ำจันทบุรี บ้านปึก มะขาม จันทบุรี
13
Z.14
คลองพยาธิ บ้านฉมัน มะขาม จันทบุรี
14
Z.18
คลองโพล้ บ้านซำฆ้อ เขาชะเมา ระยอง
15
Z.21
คลองหินด่าน บ้านโป่งโรงเซนต์ มะขาม จันทบุรี
16
Z.30
คลองสะตอ บ้านหนองบัว เขาสมิง ตราด
17
Z.42
คลองประแกต สามพี่น้อง แก่งหางแมว จันทบุรี
18
Z.45
คลองแอ่ง บ้านคอแล บ่อไร่ ตราด