4-17
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก กรมชลประทาน
EASTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำสูงสุดรายวัน ลุ่มน้ำภาคตะวันออก

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด ดาวน์โหลด
1 Kgt.1 แม่น้ำปราจีนบุรี หน้าเมือง เมือง ปราจีนบุรี
2
Kgt.3
แม่น้ำปราจีนบุรี ในเมือง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
3
Kgt.9
คลองพระสทึง เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
4
Kgt.10
คลองพระสทึง สระขวัญ เมือง สระแก้ว
5
Z.10
คลองใหญ่ บ้านศรีบัวทอง เขาสมิง ตราด
6
Z.13
แม่น้ำจันทบุรี บ้านปึก มะขาม จันทบุรี
7
Z.14
คลองพยาธิ บ้านฉมัน มะขาม จันทบุรี
8
Z.57
แม่น้ำจันทบุรี สะพานวัดจันทนาราม เมือง จันทบุรี
9
Z.58
แม่น้ำเขาสมิง เขาสมิง เขาสมิง ตราด