7
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก กรมชลประทาน
EASTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

ข้อมูลระบบโทรมาตร

image

  โทรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี

 

image

โทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี

NEON

image

โครงการวัดปริมาณน้ำแบบอัตโนมัติ

(อยู่ระหว่างทดลอง)

image

ระบบโทรมาตรเขื่อนรัชชประภา

กฟผ.

image

สถานีโทรมาตรของ

การประปาส่วนภูมิภาค

image

โทรมาตรเตือนภัยน้ำท่วม

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

image

คลังข้อมูลและภูมิอากาศแห่งชาติ

NHC

image

สถานีฝนอัตโนมัติ

ศูนย์อุตุฯภาคตะวันออก